Kompletní průvodce bezpečností na dětském hřišti pro starostlivé maminky

Holčička na dětském hřištiDěti jdou na dětské hřištěDětské hřiště

Dětská hřiště jsou místem, kde se děti mohou vyřádit, rozvíjet svou fantazii a fyzickou zdatnost. Pro nás maminky jsou však často zdrojem obav o bezpečnost našich ratolestí. V tomto článku najdete praktický návod, jak minimalizovat rizika úrazů a zajistit, aby si děti hraní užily naplno a bezpečně.

1. Před návštěvou hřiště 

Zkontrolujte povrch:

Ideální povrch hřiště tlumí nárazy. Vyhněte se hřištím s tvrdým betonem či asfaltem. Hledejte měkké povrchy jako písek, pryž nebo mulčovací kůru.

Posuďte stav hřiště:

Zkontrolujte, zda nejsou na hřišti rozbité či poškozené prvky, vyčnívající šrouby nebo třísky. Ujistěte se, že jsou všechny prvky stabilní a bezpečně ukotvené.

Zvolte vhodné oblečení:

Oblečte dětem pohodlné oblečení bez volných šňůrek či kapucí, které by se mohly zachytit. Vyhněte se šperkům a doplňkům, které by mohly být nebezpečné při pádu.

Poučte děti o bezpečnosti:

Vysvětlete dětem základní pravidla bezpečného hraní na hřišti. Zdůrazněte, aby se držely zábradlí, neběhaly po klouzačce a nelezly na vysoké konstrukce bez dozoru.

2. Bezpečnost na konkrétních atrakcích a bezpečnostní pomůcky

Houpačky:

Ujistěte se, že jsou houpačky stabilní a mají bezpečnostní pásy. Dbejte na to, aby děti seděly uprostřed houpačky a nedržely se za řetězy.

Klouzačky:

Zkontrolujte, zda klouzačka nemá ostré hrany či vyčnívající šrouby. Naučte děti klouzat se po zadečku nohama napřed.

Prolézačky:

Ujistěte se, že jsou prolézačky stabilní a mají dostatečně velké otvory, aby se v nich děti nezaklínily. Dohlížejte na děti, aby nelezly příliš vysoko.

Pískoviště:

Pravidelně kontrolujte pískoviště, zda neobsahuje výkaly od pejsků a nebezpečné předměty jako sklo či ostré kamínky. Po hraní v pískovišti dětem umyjte ruce.

Helma:

Při jízdě na kole, koloběžce nebo skateboardu je helma nezbytná. Chraňte dětskou hlavu před úrazem.

Chrániče:

Chrániče kolen, loktů a zápěstí jsou vhodné pro aktivity, při kterých hrozí pád.

Obuv:

Pevná obuv s protiskluzovou podrážkou poskytne dětem stabilitu a ochrání jejich nohy.

3. Nebezpečí na netradičních hřištích

Lanová centra:

Ujistěte se, že lanové centrum má certifikaci a splňuje bezpečnostní normy. Zkontrolujte, zda jsou lana a sítě v dobrém stavu a zda jsou děti jištěny kvalitními bezpečnostními  postroji pro zachycení pádu.

Vodní hrátky:

Dohlížejte na děti u vody a zajistěte, aby i malé děti měly plavky a případně i záchrannou vestu. Učte děti, aby nevstupovaly do vody bez dozoru.

Trampolínová centra:

Ujistěte se, že trampolínové centrum má dostatečný dozor a že děti dodržují pravidla bezpečného skákání. Děti by měly skákat vždy po jednom a neměly by se pokoušet o složité akrobatické prvky.

Netradiční konstrukce:

Před použitím netradičních konstrukcí si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jsou konstrukce stabilní a bezpečné.

4. Bezpečnost na hřišti v různých ročních obdobích

Léto:

V horkých dnech dbejte na dostatečný pitný režim a chraňte děti před přehřátím. Natřete je opalovacím krémem s vysokým faktorem, nasaďte jim pokrývku hlavy a sluneční brýle. Kontrolujte teplotu kovových prvků, které se mohou na slunci rozpálit.

Zima:

V zimě zkontrolujte, zda nejsou herní prvky namrzlé či kluzké. Oblečte dětem teplé oblečení ve více vrstvách a obuv s protiskluzovou podrážkou.

Jaro a podzim:

Po dešti mohou být herní prvky mokré a kluzké. Počkejte, až oschnou, nebo vyberte jiné hřiště. V těchto obdobích nezapomeňte na repelent proti klíšťatům.

5. Další tipy pro bezpečné hraní

Dohlížejte na děti:

Buďte dětem nablízku a dohlížejte na jejich hru. I malé děti potřebují neustálý dozor.

Dodržujte věkové limity:

Vybírejte hřiště a atrakce vhodné pro věk vašeho dítěte.

Vysvětlete dětem, jak se chovat ohleduplně k ostatním dětem:

Naučte děti, aby se nechovaly agresivně, braly ohled na menší děti a dodržovaly pořádek na hřišti.

Vždy mějte s sebou základní lékárničku:

Pro případ drobných úrazů mějte po ruce lékárničku s dezinfekcí, náplastmi, obvazy a dalšími potřebnými věcmi.

6. Kdy vyhledat lékařskou pomoc

V případě vážnějšího úrazu, jako je zlomenina, vykloubení, otřes mozku nebo ztráta vědomí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. I zdánlivě banální úraz může mít vážné následky.

Hraní na dětském hřišti je pro děti důležité pro jejich fyzický i psychický vývoj. Dodržováním těchto rad můžete zajistit, aby si vaše děti užily hraní bezpečně a s radostí. Pamatujte, že bezpečnost vašich dětí je na prvním místě.